טפסים חיוניים

נוהל ערעורים  - נוהל המפרט כיצד ניתן להגיש ערעור על ציון בבחינה

בקשה לוועדת הוראה – טופס אותו ניתן להגיש על מנת לקבל כל אישור אקדמי לגבי חריגה מתכנית הלימודים המקורית. 

בקשה למועד מיוחד – טופס אותו ניתן להגיש על מנת לקבל אישור לביצוע בחינה במועד מיוחד בשל הנסיבות הבאות : שירות מילואים , הורות חדשה , צום , אבל , אשפוז , חפיפת בחינות , התנהלות שלא על פי התקנון , אישור מועדת הוראה . לפרטים נוספים: http://science.huji.ac.il/he/teaching-procedures

בקשה לפטור/זיכוי מקורס – טופס אותו ניתן להגיש על מנת לקבל פטור/ זיכוי מקורס אשר בוצע בעבר .

בקשה לסגירת תואר בוגר – טופס אותו יש למלא בסיום כל החובות האקדמיות בתואר הבוגר.

טופס השאלת מודל

טופס קבלת שבב למועדון כימיה