יצירת קשר עם החוג לכימיה

מזכירות החוג לכימיה
חדר 105 בניין לוס אנגלס, טל. 02-6585267 / 02-6585273
שעות קבלה: ראשון - חמישי 10:00-13:00

בנושא רישום לקורסים ניתן לפנות למייל: chstudents@savion.huji.ac.il

מזכירה לענייני תלמידים
דורית פחימה
doritpa@savion.huji.ac.il

 
מזכירה לענייני הוראה
אילונה גז'ילייבה
ilonag@savion.huji.ac.il

 

ראש החוג לכימיה
פרופ' ליעוז אתגר
 lioz.etgar@mail.huji.ac.il

*(לתיאום פגישה עם ראש החוג יש לפנות במייל או בטלפון לדורית פחימה)

 

יועצים לתואר בוגר :

שנה א' - פרופ' ליעוז אתגר , lioz.etgar@mail.huji.ac.il

שנה ב' - ד"ר מתן הורוביץmattan.hurevich@mail.huji.ac.il

שנה ג' - ד"ר זכרייה ניירוך , z.nairoukh@mail.huji.ac.il

 

תוכנית אתגר כימיה -

מרכזת התכנית - פרופ' מיטל רכס, דוא"ל: meital.reches@mail.huji.ac.il 

מרכזת אדמיניסטרטיבית של התכנית, גב' אוריאן אלימלך, דוא"ל: orian.elimelech@mail.huji.ac.il

 

 

אנשי קשר - הפקולטה למדעי הטבע