טפסים ולומדות

קורס קיץ

כימיה אורגנית לתלמידי ביולוגיה.

מעבדות ההוראה

1. הנחיות לסטודנטים במעבדות הוראה - הדרכת בטיחות

2. קישור לאתר המודל בו ניתן לבצע את הלומדה: כאן

3. בטיחות במעבדה – לעובדי מעבדות המחקר: קישור ללומדה באתר המחלקה לבטיחות וגהות: כאן

הדרכת רישום נט לתלמידי שנה א' תש"פ

טופס רישום להדרכה כאן

 

הגשת ערעור על ציון בחינה

הנוהל להגשת ערעור לציון בבחינה והטופס המתאים כאן