מסלולי לימוד

מסלולי לימוד חד חוגיים

כימיה חד חוגי מורחב (5010)

כימיה חד חוגי (5012)

 

מסלולי לימוד דו חוגיים

כימיה במסלול דו-חוגי (5011)

כימיה ומדעי כדור הארץ עם התמחות בגיאולוגיה מסלול דו חוגי (8008)

סביבה כימיה במסלול דו-חוגי (8033)

כימיה ומדעי המחשב- מסלול דו חוגי (5025)

 

תוכנית ללימודי חטיבה

חטיבה בכימיה (5030)

חטיבה בכימיה לתלמידי מדעי החיים (6036)

 

תוכניות לתואר כפול

כימיה והנדסת חומרים מתקדמים בשיתוף עם עזריאלי- מכללה אקדמית להנדסה (5013)

תכנית לימודים הינה ארבע וחצי שנתית כאשר השנתיים הראשונות תהיינה בעיקר באוניברסיטה ויכסו את כל החומר הנלמד במסגרת תואר דו חוגי בכימיה. הלימודים בשנתיים וחצי האחרונות יהיו בעיקר בעזריאלי מכללה להנדסה ויכסו את החומר הנדרש בהנדסה. התוכנית מקנה תואר כפולתואר בכימיה בהיקף חד חוגי באוניברסיטה העברית ותואר בהנדסת חומרים מתקדמים בעזריאלי מכללה להנדסה.

 

מסלול תואר כפול כימיה-רוקחות (5017)

התוכנית מאפשרת לסטודנטים מצטיינים הלומדים לתואר ראשון בכימיה באוניברסיטה העברית ללמוד במקביל תואר בוגר ברוקחות, ולהשלים לאחר כארבע שנים וחצי - שני תארים ראשונים בכימיה וברוקחות. הלימודים מחולקים כך שבשנתיים הראשונות הם יוקדשו ללימודי כימיה, בשנה שלישית לשני התחומים יחד כשבתום השנה הזו הם יסיימו את כלל הדרישות לתואר בכימיה. השנה רביעית וחצי מהחמישית יוקדשו ללימודי מקצוע הרוקחות. לאחר תקופת התמחות בת שישה חודשים יזכו הסטודנטים לתואר המיוחל ברוקחות.

 

תוכנית אתגר

כימיה- אתגר חד חוגי (5014)

כימיה- אתגר במסלול דו חוגי (5015)

כימיה חד חוגי מורחב - אתגר (5020)

 

תוכנית מואץ למוסמך