תוכנית מואץ למוסמך

לקראת שנת תשפ"ב החוג לכימיה מציע לתלמידים המצטיינים בסוף שנת הלימודים השנייה ללימודים בחוג לכימיה ובמסלולים כימיה-ביולוגיה וכימיה-פיסיקה, ללמוד בשנה השלישית קורסי מוסמך בהיקף של 2-4 נ"ז בסמסטר א' ו-4 נ"ז בסמסטר ב' ולאחסנם לתואר מוסמך. קדימות ניתנת לתלמידים המצטרפים לקבוצת מחקר ולבצע פרויקט העשוי להתפתח לעבודת מוסמך. בתוך כך יכול לשמש גם פרוייקט אתגר או פרוייקט אמירים. כמובן שהתכנית לא חוסמת מעבר למסלול ישיר.

תלמידי התכנית יזכו למלגה בגובה 2000 ₪ במשך ששה חדשים, מחודש מרץ עד ספטמבר.

ההצטרפות לתוכנית תתבצע לאחר הגשת בקשה רשמית בטופס המקוון באתר החוג כאן.

המלגות ינתנו על בסיס תחרותי לפי הקריטריונים הבאים:

*  תלמידים המסיימים שנה ב' בממוצע ציונים גבוה. לדוגמה, בשנת תשפ"א ציון הסף להגשת בקשה היה 89.

* לתלמידים נותר מספר סביר של קורסים ללמוד בשנה ג' כך שיוכלו ללמוד 6 נ"ז של קורסים מעבר למה שנותר בשנה ג'.

* החוג מעודד את התלמידים לבצע פרוייקט באחת ממעבדות המחקר במכון.

* לתלמידי התוכניות המשולבות, ההצטרפות היא לתחום שהתלמיד מעוניין להדגיש בהמשך לימודיו.