רשימת אנשי קשר

 

בניין, חדר טלפון תפקיד שם
      מזכירויות מכונים וחוגים
      המכון לכימיה
לוס אנג'לס, חדר 105 02-6585273 מזכירה לענייני הוראה גב' אילונה גז'לייבה
לוס אנג'לס, חדר 105 02-6585267 מזכירה לענייני תלמידים גב' דורית פחימה
ארונברג, חדר 127   ראש החוג פרופ' ליעוז אתגר
      אתגר כימיה - תכנית מצטיינים
פילדלפיה, חדר 312 02-6586948 מרכזת התכנית פרופ' מיטל רכס
לוס אנג'לס, חדר 27   מנהלת אדמיניסטרטיבית של התכנית גב' אוריאן אלימלך
      לתלמידי התכנית לתואר כפול:
כימיה והנדסת חומרים
  02-6588067 ראש המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים ד"ר רקפת אופק אלמוג
  02-6855052

 

ראש המנהל האקדמי גב' תמר עוז
    רכזת התואר הכפול גב' חן מור יוסף
      המכון למדעי כדור הארץ
כדור הארץ, חדר 120 02-6584923 מזכירה לענייני הוראה גב' מגי פרקין
  02-6584974 ראש החוג לגיאולוגיה פרופ' רונית קסל
      המכון לפיסיקה
לוין, חדר 9 02-6584541 מזכירה לענייני הוראה גב' עידית מור קליין
לוין, חדר 9 02-6585226 מזכירה לענייני תלמידים גב' נטלי אשכנזי
דנצינגר ב', חדר 203 02-6586329 ראש החוג פרופ' חגי אייזנברג
      המכון למתמטיקה
מנצ'סטר, חדר 19 02-6584748 מזכירה לענייני הוראה גב' אורנה ברק
מנצ'סטר, חדר 20 02-6585137 מזכירה לענייני תלמידים גב' אורלי אביטל
רוס, חדר 73

02-6584145

ראש החוג פרופ' מיכאל הוכמן
מתמטיקה, חדר 302 02-5494931 יועץ לענייני פטורים וזיכויים ד"ר שאול זמל
      המכון למדעי החיים
סילברמן, חדר 1-401 02-6586541 מזכירה לענייני הוראה גב' קרן דניאל
סילברמן, חדר 1-401 02-6585337 מזכירה לענייני תלמידים גב' שרון ברגר
סילברמן, חדר 1-401
02-6586445
מזכירה לענייני תלמידים גב' שרה גבריאל 
סילברמן, חדר 3428 02-6586452 ראש החוג פרופ' מיכל גולדברג
      מדעי הכימיה והביולוגיה
סילברמן, חדר 1-401   מזכירה לענייני תלמידים גב' שרון ברגר
סילברמן, חדר 1507 02-6586952 יועץ מטעם ביולוגיה ד"ר דנה רייכמן
פילדלפיה, חדר 320 02-6586562 יועץ מטעם כימיה פרופ' נורמן מטאנס
      פסיכוביולוגיה
סילברמן, חדר 1-401 02-6586541 מזכירה לענייני הוראה גב' קרן דניאל
סילברמן, חדר 1-401 02-6585337 מזכירה לענייני תלמידים גב' שרון ברגר
    רכזת החוג גב' יונת צור
סילברמן, חדר 2-317 02-6585396 יועץ מטעם החוג לביולוגיה  פרופ' שגיב שיפמן
סילברמן, חדר 2-541 02-6585161 יועץ מטעם החוג לביולוגיה  פרופ' ערן משורר
       אתגר ביולוגיה - תוכנית מצטיינים
סילברמן, חדר 1-401 02-6586541 מזכירה לענייני הוראה גב' קרן דניאל
    ראש התוכנית גב' נועה דשא
סילברמן, חדר 2-313 02-6584720 ראש התוכנית פרופ' ניר פרידמן
סילברמן, חדר 2-541 02-6585161 ראש התוכנית פרופ' ערן משורר
      תכנית משולבת
פיסיקה- כימיה
לוס אנג'לס, חדר 38 02-6585466 ראש התוכנית פרופ' דניאל סטראסר
לוי, חדר 306 02-6586588 מזכירת החוג גב' קרן בכר
      מדעי הסביבה
לוי, חדר 112 02-6586836 מזכירת החוג גב' שושנה שמואל
דור הארץ, אגף דרום,
חדר 308
02-6584669  ראש החוג פרופ' אפרת מורין
      מזכירות הוראה ותלמידים
      מזכירות בוגר
לוי, חדר 105 02-6586594 מנהלנית הוראה ותלמידים גב' עידית חן
לוי, חדר 105 02-6585362 רכזת לימודי בוגר גב' קרן לוי
      מזכירות מוסמך
לוי, חדר 111 02-6586722 רכזת לימודי מוסמך גב' שולי כהן
      יועצת למניעת נשירת סטודנטים
  02-6585363   גב' נורית סאול
      יועצים לתלמידי המגזר הערבי
      פרופ' נורמן מטאנס
      דיקנט הסטודנטים
  02-5882360 דיקן הסטודנטים פרופ' גיא הרפז
  02-5881833 רכזת רווחה ומילואים מאיה שקולניק-גונן 
  02-5494982 רכזת יחידת נגישות מוריה דהן- וייס
  02-5826166 מנהל מרכז למידה לעיוור משה עובד
  02-5881776 מנהל השירות הפסיכולוגי ד״ר אייל אליאש
  02-5494980 רכזת לקויות למידה אורלי אזולאי
  02-5880067 יחידה לשיוויון הזדמנויות 
סטודנטים מהפריפריה, 
עולים חדשים, 
יוצאי אתיופיה וחרדים
תמר שמרון
  02-5494979 מנהלת תחום החברה הערבית בסמה קסיס
  02-5882881   ילנה בירמן
  02-5882342   מדור שכר לימוד ותשלומים
  02-5882882   מוקד פניות אוניברסיטאי