כימיה אורגנית לתלמידי ביולוגיה

4c6576e3c5b38851bda5989ca24af8b2

1.8.2021

סטודנטים יקרים שלום רב,

אנו שמחים להביא לידיעתכם כי החוג לכימיה פותח גם השנה קורס קיץ  "כימיה אורגנית לתלמידי ביולוגיה" (69171 ).  הקורס נועד אך ורק לתלמידים שלמדו את הקורס בשנה החולפת והמבקשים לשפר את ידיעותיהם וציונם בקורס.

מתכונת הקורס: לנרשמים תינתן גישה לצפייה בהרצאות ובתרגולי הקורס באמצעות אתר המודל .

משך הקורס: שבועיים וחצי ( 7 מפגשים באורך של 4 שעות כל מפגש) .

הרצאות הקורס מוקלטות ויהיו זמינות לצפייה בזמן חופשי באתר הקורס MOODLE.

 

תרגולי הקורס יתקיימו בזמנים קבועים מראש במועדים  הבאים:

יום

תאריך

שעות

אופן קיום הקורס

     אולם

א'

22.08.2021

9:00 – 13:00

פרונטלי

שפרינצק 217

ב'

23.08.2021

9:00 – 13:00

פרונטלי

שפרינצק 215

ג'

24.08.2021

9:00 – 13:00

פרונטלי

שפרינצק 215

א'

29.08.2021

9:00 – 13:00

פרונטלי

קנדה עליון

ב'

30.08.2021

9:00 – 13:00

פרונטלי

רוטברג

ג'

31.08.2021

9:00 – 13:00

מקוון

מקוון

ד'

01.09.2021

9:00 – 13:00

מקוון

מקוון

 

עלות הקורס: 1,030 ₪.

מועדי בחינות :

1. מועד א' בתאריך 19.9.2021 ( יום א' ), בשעה 9:00, אולם כימיה 7.

2. מועד ב' בתאריך 3.10.2021 ( יום א' ), בשעה 9:00, אולם כימיה 7.

הבהרות חשובות :

1. ההשתתפות בקורס מותנית בביצוע בחינה באחד ממועדי הבחינה בקורס הרגיל            ( 69166 ) – מועד א' / מועד ב'.

2. השתתפות בקורס נחשבת כחזרה על הקורס לכל דבר ועניין.

3. לידיעתכם, על פי נהלי הוראה - לא ניתן לחזור על קורס בפעם השלישית, אם וכאשר יש צורך בביצוע קורס בפעם השלישית יש לפנות בבקשה זו לוועדת ההוראה בפקולטה.

4. הכניסה לקמפוסים של האוניברסיטה העברית תוגבל למי שברשותם "תו ירוק" (או שיציגו בדיקה שלילית שנעשתה עד 72 שעות לפני מועד הכניסה).

הנחיות רישום לקורס :

1. בשלב הראשון - באמצעות  טופס מקוון באתר החוג לכימיה עד 19.8.2021.
2. בשלב השני – תשלום עבור הקורס יתבצע באמצעות כרטיס אשראי דרך אתר התשלומים  באתר הפקולטה למדעי הטבע. יש לבחור את סוג התשלום: "קורס קיץ בכימיה (69171) כימיה אורגנית לתלמידי ביולוגיה ".

מערכת התשלומים פתוחה לביצוע התשלום.

בברכת הצלחה בבחינות,

מזכירות החוג לכימיה