כתיבת תכנית מחקר לקראת בחינה למסלול ישיר לדוקטורט

בטרם הגשת בקשה למעבר למסלול הישיר לדוקטורט, רצוי לבדוק את התנאים למעבר למסלול ישיר לדוקטורט בחוג לכימיה, הנגזרים מתקנות הפקולטה כאן

האישור להבחן ינתן לאחר עמידה בתנאים הבאים:

א. תלמידים בעלי ציון ממוצע 85 לפחות בלימודי הבוגר וציון 85 לפחות בלימודי המוסמך יורשו לגשת לבחינת המסלול הישיר.  תלמידים שלהם ציון ממוצע נמוך מ 85 בבוגר אך גבוה מ 80 יוכלו לפנות בבקשה לחריגה מועדת הלימודים, ובצרוף המלצת המנחה. חריגה זו תדרוש גם אישור ועדת ההוראה הפקולטאית.

ב. על המועמדים לסיים את כל חובות הלימודים למוסמך במהלך שלושת הסמסטרים הראשונים מתחילת לימודי המוסמך.

ג. מועמד/ת שעומד/ת בכל התנאים הדרושים למעבר ישיר מתבקש/ת להגיש בקשה להמלצת ראש החוג באמצעות טופס מקוון.

ד. לאחר קבלת המלצה מראש החוג, יש למלא טופס בקשה לסגירת תואר מוסמך של הפקולטה.

ה. המועמדים יהיו חייבים לגשת לבחינת הסינון למסלול הישיר עד ליום האחרון של הסמסטר הרביעי ללימודי המוסמך, חודש לפני בחינת הסינון למסלול הישיר יגיש התלמיד הצעת מחקר לעבודת הדוקטור בחוג לכימיה בטפס מקוון באתר החוג. על בסיס הצעה זו ובהתחשב במגמת הלימודים של התלמיד, יקבע היועץ את היקף החומר לבחינה, שתהיה במתכונת דומה לבחינת סיום מוסמך.

ו. במהלך עבודתו ובשלב שיקבע על ידי הפקולטה, תלמיד המסלול הישיר לדוקטורט יקבל תואר מוסמך.

ז. תלמידים שעברו את בחינת הסינון לתלמידי המסלול הישיר, וכן תלמידי דוקטורט במסלול הרגיל יחויבו בלימודים בהיקף שיקבע על ידי הרשות לתלמידי מחקר.

כתיבת תכנית מחקר.

 מטרתה של תכנית המחקר היא להראות מצד אחד את בקיאותו של התלמיד בעבודתו המדעית ומצד שני לתאר בהרחבה את תוצאותיו הראשונות ואת הפעילות המחקרית המתוכננת. תכנית   המחקר תהיה רחבה ותתאים לעבודת דוקטור. עם זאת, לא יעלה היקף העבודה על 25 עמודי A4  (מרווח כפול, גופן 12 ושוליים של 1 אינטש) כולל גרפים וביבליוגרפיה. תכנית העבודה תכתב בעברית או באנגלית (על פי אישור ראש החוג).

תכנית המחקר תכלול:

1. עמוד ראשון ובו:

כותרת – האוניברסיטה העברית בירושלים – הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע – המכון לכימיה.
שם העבודה בעברית ובאנגלית
שם המחבר (כולל מספר תלמיד)
שם המדריך
"תכנית מחקר למסלול ישיר לדוקטורט במדעי הטבע"
תאריך הגשה לועזי ועברי

2. עמוד שני: תקציר

3. עמוד שלישי: תוכן עניינים

4. גוף העבודה ובו: רקע מדעי, מטרות העבודה, תוצאות ראשוניות, תוכנית המחקר המוצעת להמשך העבודה בהיקף של ארבע שנות עבודה, שיטות עבודה (חלק ניסיוני או תיאורטי), דיון וסיכום.

עיקר הדגש יהיה בתכנית המחקר המוצעת וחלק זה יהיה בהיקף של לפחות חמישה עמודים.

5. ביבליוגרפיה

6. נספחים (במידה ופורסמו כבר מאמרים הם יצורפו כנספח)

 נוהל הבחינה למסלול ישיר בחוג לכימיה:

נוהל הבחינה למסלול ישיר יהיה דומה לזה של בחינת המוסמך והיא תכלול הצגה קצרה באמצעות מצגת של תכנית המחקר (כ – 15-20 דקות) ולאחר מיכן התלמיד ישאל שאלות על מחקרו ועל הנושאים הכלליים שנדרש ללמוד. הבחינה אינה מוגבלת בזמן ותנוהל על ידי יועץ המגמה. בסופה, ינתן ציון על המבחן. הציון הנדרש על מנת לעבור את בחינת הסינון הוא 85. במידה והתלמיד קיבל ציון נמוך מ – 85 בבחינה הוא לא יוכל לגשת לבחינה חוזרת והיועץ יחליט האם הבחינה תשמש כבחינה סופית למוסמך.

במקרה זה ידרש התלמיד לכתוב ולהגיש את עבודת המוסמך בהתאם לכללים המקובלים בחוג ובפקולטה.

 

4c6576e3c5b38851bda5989ca24af8b2